Show Order Summary
247,00 zł
Product Subtotal
Ebook Prezentacja Doskonała z kursem Pełna Moc Prezentacji i bonusami  × 1 247,00 
Subtotal 247,00 
Total 247,00  (zawiera 11,76  VAT 5%)

Customer information

Dane płatności


Dane do faktury

Informacje dodatkowe

Płatność

 • Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18   Czytaj więcej
  Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
  Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych określa polityka prywatności.

Zaakceptuj regulamin:

Zaznacz wymagane zgody:

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
Ebook Prezentacja Doskonała z kursem Pełna Moc Prezentacji i bonusami  × 1 247,00 
Kwota 247,00 
Łącznie 247,00  (zawiera 11,76  VAT 5%)

Wprowadź kod BLIK

Wprowadź 6-cyfrowy kod BLIK pobrany z aplikacji bankowej.

Niepoprawny kod BLIK.