Informacje o dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą EraNauki.pl jest ALGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionkach, ul. Wiklinowa 4, 62-023 Gądki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000781952, REGON: 383102560, NIP: 7773348996.

Dane kontaktowe:

ALGK Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 42/116
61-332 Poznań
e-mail: kontakt@eranauki.pl
tel.: 601887679

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Dostawca audiowizualnej usługi medialnej podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Imiona i nazwiska wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego ALGK Sp. z o.o.:
1. Adam Libera
2. Anna Libera

Skład Zarządu ALGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
1. Adam Libera
2. Anna Libera

Beneficjentami rzeczywistymi ALGK Sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu ALGK Sp. z o.o., tj.:
1. Adam Libera
2. Anna Libera

Wpis ALGK Sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Lista wszystkich dostarczanych przez ALGK Sp. z o.o. usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism:

  • EraNauki.pl